Mediere

  • Servicii de mediere prin care pot fi soluționate numeroase litigii – de la cele de drept civil, precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, la cele de dreptul familiei – continuarea căsătoriei, partaj, exercițiul autoritățîi părintești, stabilirea domiciliului minorilor, contribuția părinților la întreținerea minorilor,la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, de drept comercial – somații de plata, pretenții, executarea contractelor, litigii între asociați, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.
  • Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajută părțile să găsească împreună o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.
  • Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor–ADR( Alternative Dispute Resolution).
  • Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorința, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficientă dialogul pentru rezolvarea disputelor.
  • Pentru că mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.
  • Procedura medierii costă și durează relativ mai puțîn, această se desfășoară în condițîi de confidențialitate maximă, mediatorul având  obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile ii angajează în diferite cauze.