Dreptul Muncii

  • Consultanță raporturi de muncă, litigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit; contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului, contestații împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare, litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă și a clauzei de confidențialitate.