Drept Civil

  • Pretenții, acțiuni posesorii, revendicări, obligații de a face, succesiuni și partaje, ieșire din indiviziune, evacuări, granituiri, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, contracte vânzare-cumpare, donații, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut,etc., pretenții împotriva companiilor de asigurare/reasigurare.
  • În cadrul procedurii de executare silită: învestiri cu formulă executorie, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în față executorilor judecătorești și a instanței de judecată, contestațîi și opoziții la executare.
  • Divorț, anularea căsătoriei, partaj bunuri comune ale soților, adopție, exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorilor, contribuția părinților la întreținerea minorilor, tăgadă/stabilire paternitate.
  • Înființări de firme, consultanță juridică în vederea obținerii avizelor de funcționare, concepere și redactare hotărâre AGA, act constitutiv, acte adiționale de modificare, cesiuni/vânzări de acțiuni și părți sociale, majorare/micșorare capital social, înființări puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de înregistrarea unei societăți comerciale; recuperări de creanțe, somațîi de plata, concilieri, asistență la negocieri în vederea încheierii contractelor comerciale; întocmire, redactare și atestare de contracte comerciale, tranzacții comerciale, arbitraj, mediere și conciliere, litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale, reprezentare în față instanțelor de judecată de drept comun și de arbitrare.