Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal 

CABINETUL DE AVOCAT ”PATRASCU RAZVAN” („CABINETUL DE AVOCAT”)1 se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, CABINETUL DE AVOCAT se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite uneori „informaţii personale identificabile” sau „PII”) care au fost colectate prin intermediul website-ului sau. În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ul noastru si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile CABINETULUI DE AVOCAT solicitate de catre potentiali clienti sau persoane interesate de viata juridica.

Vă rugăm să citiţi această Declaraţie privind confidenţialitatea online a datelor („Declaraţia privind Confidenţialitatea Online” sau „Declaraţia de Păstrare a Confidenţialităţii”) pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm PII pe care le-am obţinut.

Colectarea şi utilizarea PII 

Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi – de exemplu pentru a contacta persoane prin poştă electronica sau fizica sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii / oferte publicitare. Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe website-ul noastru, aţi fost de asemenea de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. De exemplu, dacă ne trimiteţi un mesaj prin email solicitând informaţii despre  CABINETUL DE AVOCAT , vom folosi adresa dvs. de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi  pentru a răspunde solicitării dvs.  Dacă ne trimiteţi un curriculum vitae (CV) pentru a candida online pentru o poziţie în cadrul CABINETULUI DE AVOCAT , vom folosi informaţiile oferite de dvs. pentru a identifica o poziţie corespunzătoare disponibilă în CABINETUL DE AVOCAT. CABINETUL DE AVOCAT colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. CABINETUL DE AVOCAT colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Informaţiile cu caracter confidenţial pot include date personale referitoare la rasa, etnia unei persoane, convingeri politice, afilierea la un sindicat, convingeri religioase sau alte convingeri similare, sănătate fizică sau mentală, viaţa sexuală sau cazier judiciar, informatii care nu reprezinta un scop in activitatea  CABINETULUI DE AVOCAT astfel ca ele nu vor fi solicitate in mod expres putand sa ne parvina strict ca urmare a celorlalte informatii trimise de dvs. Rămâne la latitudinea dvs. când doriţi să oferiţi CABINETULUI DE AVOCAT informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi  în niciun fel de condiţii informaţii către CABINETUL DE AVOCAT , decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora in scopuri publicitare proprii legitime şi cu stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale CABINETULUI DE AVOCAT.  În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către CABINETUL DE AVOCATURA a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi CABINETUL DE AVOCAT la adresa indicată mai jos.

Colectarea automată a PII 

În unele situaţii, CABINETUL DE AVOCAT ”PATRASCU RAZVAN” colectează automat anumite tipuri de informaţii când vizitaţi website-urile noastre sau prin intermediul emailurilor pe care le schimbăm.  Tehnologiile automate pot include utilizarea fişierelor log generate la nivelul serverului web pentru a colecta adresele IP, „cookies”, şi tehnologiile de tip „web beacons”. Colectarea acestor informaţii ne va permite o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a performanţei, nivelului de utilizare şi eficienţei website-ului CABINETULUI DE AVOCAT şi măsurarea eficienţei activităţilor noastre de relatii cu clientela si in principal ele sunt realizate in mod automat de programele ce stau in spatele website-ului pe platforma WordPress pe care a fost creata.

Adresele IP 

O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trendului şi performanţei site-ului web.

Cookies

Un „cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dvs şi care permite site-ului să  îşi amintească cine sunteţi.  Cookies nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în computerul dvs.  CABINETUL DE AVOCAT foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ne spun adresa dvs. de email şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal.  Dacă vizitaţi website-ul CABINETULUI DE AVOCAT, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de către vizitator. Dacă ulterior vă înregistraţi pe website-ul CABINETULUI DE AVOCAT, aceste informaţii pot fi asociate unui cookie pentru a facilita şi personaliza informaţia dvs. introdusă online (de ex. prin transmiterea unui mesaj de întâmpinare când reveniţi sau asigurarea accesului dvs. la informaţiile dvs. de înregistrare). Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi instala browserul  pentru a vă informa  când primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru.

Transmiterea şi transferul PII

Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. În unele situaţii, CABINETUL DE AVOCAT poate, de asemenea, transmite PII despre dvs. unor diverse companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dvs.  În plus, CABINETUL DE AVOCAT poate transfera anumite PII colaboratorilor sai cu care lucreaza cu noi sau in numele nostru pentru serviciile oferite dvs. In acest caz confidentialitatea datelor va fi respectata atat de catre noi cat si de catre colaboratorii nostrii. Prin furnizarea PII pe website-ul CABINETUL DE AVOCAT, vizitatorii sunt de acord cu acest transfer şi/sau stocarea datelor lor. CABINETUL DE AVOCAT poate, de asemenea, divulga PII în legătură cu vânzarea, cesiunea sau transferul în alt fel al unor activităţi, pe site-ul la care se referă datele pentru a răspunde cererilor din partea guvernului sau autorităţilor abilitate să aplice legea sau atunci când se cere prin legile aplicabile, hotărâri judecătoreşti sau reglementări guvernamentale. Aceste divulgări pot fi de asemenea necesare în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor şi/sau pentru a investiga sau a răspunde unei reclamaţii sau în cazul apariţiei unui element de risc pentru securitatea datelor. CABINETUL DE AVOCAT nu vinde PII nici unor terţe părţi.  De asemenea, CABINETUL DE AVOCAT nu va transfera PII furnizate de dvs. nici unor terţe părţi pentru a fi utilizate in scop de marketing.

Copii

CABINETUL DE AVOCAT înţelege importanţa protejării caracterului confidenţial al datelor cu caracter personal referitoare la copii, în special într-un mediu online. Website-ul nostru nu este conceput intenţionat pentru copii şi nici nu se adresează direct copiilor sub vârsta de 14 ani. Politica noastră este ca niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informaţii despre vreo persoană sub vârsta de 14 ani, exceptând situaţia în care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.

Opţiuni 

Aveţi mai multe opţiuni cu privire la utilizarea website-ului nostru. În general, nu vi se cere să furnizaţi nici o PII când vizitaţi website-ul nostru, dar CABINETUL DE AVOCAT v-ar putea solicita să oferiţi anumite PII pentru a putea primi informaţii suplimentare despre serviciile şi/sau evenimentele noastre. În anumite situaţii, website-ul nostru ar putea să vă ceară permisiunea pentru a utiliza PII dvs, şi puteţi accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări, spre exemplu o comunicare informativă electronică  (e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare.  Dacă doriţi să nu mai beneficiaţi de un serviciu sau comunicare, vom încerca să eliminăm datele dvs. cu caracter personal imediat, deşi este posibili să vă solicităm informaţii suplimentare înainte de a vă putea procesa cererea. După cum este specificat mai sus, dacă doriţi să împiedicaţi cookies să vă urmărească pe măsură ce navigaţi pe website-ul nostru, vă puteţi reseta browserul pentru a refuza toţi cookies sau pentru a indica transmiterea unui cookie. Trebuie să reţineţi însă că dacă alegeţi să refuzaţi prezenţa cookies, anumite porţiuni ale website-ului nostru s-ar putea să nu opereze la parametri normali.

Acces

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la CABINETUL DE AVOCAT, aveţi dreptul la un acces rezonabil la aceste date pentru a rectifica orice inexactităţi. Puteţi, de asemenea, face o cerere de actualizare sau eliminare a informaţiilor referitoare la dvs. contactând office@avocatpatrascu.ro şi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru.

Securitatea şi integritatea datelor

CABINETUL DE AVOCAT a implementat politici şi proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Însă, cu toate eforturile depuse de CABINETUL DE AVOCAT, nu se poate garanta o securitate absolută împotriva tuturor riscurilor. În cea mai mare măsură posibil, accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date trebuie să menţină confidenţialitatea acestora. De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a păstra informaţiile cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită eliminarea lor, respectand si legislatia in vigoare cu privire la necesitatea pastrarii actelor CABINETELOR DE AVOCATURA pe o perioada de 10 ani.

Linkuri către alte website-uri 

Dorim să vă informăm că website-ul CABINETULUI DE AVOCAT ar putea conţine link-uri către alte website-uri, inclusiv website-uri ale unor alte firme colaboratoare ale CABINETULUI DE AVOCAT care nu sunt guvernate de această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii, ci de alte declaraţii de confidenţialitate care ar putea fi diferite.  Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.

Modificări aduse acestei politici 

CABINETUL DE AVOCAT poate modifica această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a reflecta practicile noastre actuale în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei declaraţii, vom modifica data la care informaţiile au fost actualizate  (“updated”) din partea de sus a acestei pagini. Vă recomandăm să recitiţi periodic această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a vă informa asupra modului în care CABINETUL DE AVOCAT vă protejează informaţiile.

Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia 

CABINETUL DE AVOCAT se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la adresa  office@avocatpatrascu.ro. Puteţi folosi această adresa şi pentru a ne comunica orice întrebări cu privire la respectarea Declaraţiei noastre de Păstrare a Confidenţialităţii Online.

In conditiile in care va considerati vatamat in drepturi privind datele dvs personale sau doriti sa faceti o reclamatie in acest sens iar Cabinetul de Avocat ”Patrascu Razvan” nu v-a rezolvat plangerea sau nu considerati rezolvarea ca fiind intemeiata, va puteti adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa http://www.dataprotection.ro/

1) Oriunde apar pe acest site web termeni precum, “CABINETUL DE AVOCAT” “noi,” “noastre,” şi  “pe noi/nouă”, aceştia se referă la CABINETUL DE AVOCAT ”PATRASCU RAZVAN”, persoană fizica autorizata sa exercite profesia de avocat conform Legii nr.51/1995 in baza Deciziei nr. 623/11.02.1999 a Baroului Bucuresti.