Activităti Fiduciare

  • Primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate (LEGEA Nr. 51 din 7 iunie 1995,art.3,pct. 1,lit. g).
  • Fiducia este o nouă instituţie introdusă de Codul Civil, această fiind operaţiunea juridică prin care se transferă drepturi patrimoniale.
  • Potrivit articolului 773 din Codul Civil al României, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.