RIL admis. Interpretarea art.184 alin. 28 NCPP

În şedinţa din 12 noiembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal, prin Decizia nr.22 în dosarul nr.2063/1/2018, a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituţie de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

Sursa: comunicat ÎCCJ

Amintim că procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii vizând interpretarea dispozițiilor art.184 alin. 28 din Codul de procedură penală respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării ori se deduce doar perioada internării nevoluntare, jurisprudenţa naţională fiind neunitară.
I. Într-o primă orientare jurisprudențială, din durata pedepsei a fost dedusă perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat în vederea efectuării expertizei psihiatrice, în ipoteza în care internarea a avut caracter voluntar. Deşi instanţa nu şi-a motivat explicit această opţiune, argumentul ar putea fi acela că atunci când legea nu distinge, nici judecătorului nu îi este îngăduit a deosebi în funcție de caracterul măsurii.
II. În cea de-a doua orientare jurisprudențială s-a apreciat că perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice nu trebuie dedusă din durata pedepsei, argumentându-se că o internare voluntară nu poate fi echivalată cu o privare de libertate, în sensul art.5 paragraful 1 lit.e din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu atât mai mult cu cât aceasta se dispune prin ordonanța procurorului, care nu reprezintă un act de autoritate.
III. În cea de-a treia orientare jurisprudențială, s-a dispus ca perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat nevoluntar în vederea efectuării expertizei psihiatrice să nu fie dedusă din durata pedepsei. Instanţa care a aderat la această orientare, deşi sesizată cu apelurile declarate de inculpaţi, nu și-a motivat explicit opţiunea de menţinere a hotărârii instanţei de fond care nu a făcut aplicarea art.184 alin.28 din Codul de procedură penală.

Sursa:http://www.legal-land.ro

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published