Poligraful nu este mijloc de probă în procesul penal

 ”Rezultatul testului poligraf nu conferă o certitudine cu privire la existența sau inexistența comportamentului simulat, neputând prezenta o certitudine privind vinovăția ori nevinovăția inculpatului, iar pe de altă parte, de cele mai multe ori, este imperfect, dependent de o multitudine de factori cum ar fi emotivitatea uneori crescută, nervozitate, deficiențe psihice, etc. Concluziile testului poligraf nu pot fi considerate ca furnizând probe, în sensul procesual al noțiunii, întrucât poligraful nu este mijloc de probă. Acestea pot fi valorificate, în planul unei soluții, doar în calitatea lor de indicii care coroborate cu alte elemente de fapt conduc către o anume concluzie”. ((Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 257 din 21 aprilie 2017, Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 336 din 24 mai 2017, www.rolii.ro)

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published