Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii vizând încetarea procesului penal în cazul infracțiunii de violență în familie

Procurorul general al României a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: ”pentru infracțiunea prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. 1 din Codul penal atunci când acțiunea penală a fost pusă în mișcare prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate, încetarea procesului penal este posibilă numai ca urmare a retragerii plângerii prealabile sau există și posibilitatea pronunțării încetării procesului penal și ca urmare a împăcării părților?”

Examenul jurisprudenţei actuale existentă în materie evidenţiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

I. Într-o primă orientare, procesul penal a încetat ca urmare a retragerii plângerii prealabile în cazul infracţiunii de violenţă în familie. În motivarea acestor hotărâri instanțele au considerat că, în situaţia în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare ca urmare a formulării unei plângeri prealabile a persoanei vătămate, ţinând seama de dispoziţiile art. 193 raportat la art. 199 alin. 1 şi art. 158 din Codul penal, procesul penal poate înceta numai ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată nefiind incidentă intervenirea împăcării părţilor. Dispoziţiile art.159 şi art. 199 alin. 2 din Codul penal, referitoare la încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor, ar fi incidente cu privire la săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie numai în situaţia în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu de către organele judiciare şi nu ca urmare a formulării unei plângeri prealabile de către persoana vătămată.

II. În cea de-a doua orientare jurisprudențială, procesul penal a încetat întrucât părțile s-au împăcat, deşi acțiunea penală a fost pusă în mișcare ca urmare a formulării unor plângeri prealabile de către persoana vătămată în cazul infracțiunii de violență de familie. În motivarea acestei orientări s-a precizat că ”în practica judiciară există opinii diferite cu privire la cauza de înlăturarea a răspunderii penale care ar interveni în cazul infracțiunii de violență în familie, respectiv retragerea plângerii prealabile sau împăcarea după cum acțiunea penală s-a pus în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu”, opinia instanței fiind în sensul incidenței împăcării întrucât ” împăcarea a fost prevăzută expres de legiuitor în cazul infracțiunii de violență în familie, ca unică cauză care înlătură răspunderea penală tocmai din cauza specificului relațiilor de familie, prin împăcarea membrilor de familie urmărindu-se asigurarea unui climat de siguranță în sânul familiei în urma acordului membrilor” (sentința penală nr. 361 din 09 august 2017 a Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare)

Opinia procurorului general este în sensul că soluția legală în materie este ilustrată de prima orientare jurisprudenţială.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published