Infractiunile rutiere. Aspecte generale. Avocat specializat infractiuni rutiere

Experiență de peste 25 de ani în domeniul infracțiunilor rutiere. Eficiență și profesionalism. 

 Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice erau prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul unul capitol special, respectiv Capitolul VI intitulat „Infracţiuni şi pedepse”, art. 84-87 şi 89-94.

       În prezent, acestea au fost introduse intr-un titlu special in noul Cod penal român, intrat în vigoare la 01.02.2014 prin Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

       În acest titlu, denumit marginal „Infracţiuni contra siguranţei publice”, după infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate menţionate în Capitolul I, sunt prevăzute în Capitolul II infracţiunile la regimul siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sub denumirea de „Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice”.

       Aceste incriminări privesc fapte de pericol sau de rezultat, care odată săvârşite prin acţiunile sau inacţiunile prevăzute în textele respective, pun în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice sau pot provoca accidente de circulaţie soldate cu victime omeneşti sau pagube materiale.

       Aceste infracţiuni sunt:

- punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, faptă prevăzută în conţinutul articolului 334 din noul Cod penal;

- conducerea unui vehicul fără perimis de conducere, faptă prevăzută în conţinutul articolului 335 din noul Cod penal;

- conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută în conţinutul articolului 336 din noul Cod penal;

- refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută în conţinutul articolului 337 din noul Cod penal;

- părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, faptă prevăzută în conţinutul articolului 338 din noul Cod penal;

- împiedicarea sau îngreunarea circulaţie pe drumurile publice, faptă prevăzută în conţinutul articolului 339 din noul Cod penal;

- nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor, faptă prevăzută în conţinutul articolului 340 din noul Cod penal;

- efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public, faptă prevăzută în conţinutul articolului 341 din noul Cod penal.

       Aşa cum rezultă şi din denumirea capitolului, precum şi a incriminărilor, acest grup de infracţiuni prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de alte grupe, caracteristici rezultate din specificitatea activităţii sociale reglementate, respectiv circulaţia pe drumurile publice.

       Ceea ce caracterizează acest grup de infracţiuni este în primul rând, valoarea socială apărată, respectiv siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, valoare socială care implică în complexitatea sa, integritatea fizică a persoanelor, vehiculelor, a mărfurilor transportate sau a altor bunuri.

       Din examinarea denumirilor marginale, a conţinuturilor acestora, precum şi calităţii subiecţilor activi, rezultă că infracţiunile din acest capitol pot fi grupate în două categorii.

       Din prima categorie fac parte infracţiunile care privesc atitudinea şi comportamentul în trafic al conducătorilor de vehicule pe drumurile publice sau a proprietarilor de vehicule ori a altor persoane fizice sau juridice.

       În această primă categorie pot fi incluse infracţiunile prevăzute în art. 334, 335, 336 337 şi 338 din Cod penal, infracţiuni a căror subiecţi activi sunt implicaţi direct în circulaţia vehiculelor pe drumurile publice, fie în calitate de conducători de vehicule, fie în calitate de proprietari ai acestora.

       Din cea de-a doua categorie fac parte infracţiunile în care subiecţii activi, neavând calitatea de conducători auto, comit o serie de fapte care afectează siguranţa rutieră, cum sunt cele de împiedicare sau îngreunare a circulaţiei pe drumurile publice, cele de efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public şi nerespectarea atribuţiilor de serviciu privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor (prevăzute la art. 339, 340 şi 341 din noul Cod penal).

       O altă caracteristică a acestui gen de infracţiuni este reprezentată de varietatea subiecţilor activi, care pot avea o anumită calificare ce poate consta în calitatea de conducător de vehicul atestată de deţinerea permisului de conducere corespunzător categoriei vehiculului condus, în calitatea de persoană cu atribuţii de verificare, inspecţie tehnică, reparaţii sau intervenţii tehnice etc. De asemenea, subiect activ al unora dintre infracţiuni poate fi orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile generale cerute de lege.Spre deosebire de alte infracţiuni, cele examinate pot fi săvârşite şi în condiţii în care poate fi atrasă răspunderea penală a persoanelor juridice.

       De regulă subiectul pasiv general în cazul acestor infracţiuni este statul în calitatea sa de titular al valorilor sociale apărate, dar în anumite situaţii, subiect pasiv poate fi şi o persoană fizică sau juridică.

       Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o varietate de acţiuni sau inacţiuni care diferă de la o faptă la alta, printre care menţionăm: punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere, sau a cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei de vehicul condus, îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor etc.

       Pentru întregirea acţiunii sau inacţiunii prin care se realizează elementul material al laturii obiective, în cazul fiecărei infracţiuni trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerinţe esenţiale specifice fiecăreia dintre acestea. Printre aceste cerinţe, menţionăm: existenţa unui drum public, a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat sau cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, cunoaşterea situaţiei unei persoane care nu nu posedă permis de conducere, etc.

       In ceea ce priveste latura subiectiva, vinovatia trebuie sa existe sub forma intentiei directe sau indirecte, in cazul tuturor acestor infractiuni.

       De cele mai multe ori, urmarea imediată care se produce constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei rutiere, dar există situaţii în care urmarea constă în producerea unui accident de circulaţie sau în producerea unui accident de circulaţie care a avut ca urmarea uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.

       Tentativa, desi este posibila, nu se sanctioneaza in cazul acestor infractiuni, consumarea are loc la momentul producerii urmarii imediate.

       Unele infractiuni prezinta forma continua (art. 334, art. 335, art. 336), iar dea prevazuta in art. 338 alin. 2 poate imbraca forma continuata.

       Pentru a se evita alte interpretări, legiuitorul a realizat o interpretare legală a sintagmei de accident de circulaţie, care constă în „evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea

loc;

- a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;

- în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare” (art. 75 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată).

       De asemenea, legiuitorul a interpretat şi noţiunile de vehicul, autovehicul şi drum public, noţiuni care apar menţionate frecvent în conţinutul juridic al majorităţii infracţiunilor din această grupă.

       Astfel, prin vehicul se înţelege, sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări (art. 6 pct. 35 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată).

       Prin termenul de autovehicul se întelege, orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatări agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional, pe drumul public nu sunt considerate autovehicule.

       Potrivit legii (art. 6 pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată), prin drum public se înţelege orice cale de comunicare terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.

       Deosebit de important de reţinut este faptul că, interpretarea legală a acestor termeni care apar în conţinuturile legale ale unor infracţiuni ce fac parte din această grupă, trebuie avută în vedere în fiecare caz în parte, fără posibilitatea realizării unei alte interpretări.

       Pedeapsa pentru aceste infractiuni este inchisoarea a carei limita maxima poate ajunge la 7 ani, pedepsa care este prevazuta in cazul unor infractiuni alternativ cu amenda ( art. 334, art. 335 si art. 336 alin. 1 si 2).

       Actiunea penala in cazul acestor infractiuni se pune in miscare din oficiu iar competenta de solutionarea a cauzei in prima instanta, este judecatoria.

Avocatul Pătrașcu Răzvan din Baroul Bucuresti, avocat specializat in drept penal, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul juridic, va oferă asistentă juridică și reprezentare de specialitate în fața organelor de urmărire penală, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, în faţa judecătorului de cameră preliminară precum și în fața completelor de judecată, în faza judecăţii, la toate nivelele jurisdicționale: fond/apel ori în căi extraordinare de atac, in cazul infracţiunilor precum: punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334 Cod penal), conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 Cod penal), conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art. 336 Cod penal), refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art. 337 Cod penal), părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (art. 338 Cod penal), împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice (art. 339 Cod penal), nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor (art. 340 Cod penal),  uciderea din culpă( art. 196 Cod penal), vătămarea corporală din culpă ( art. 193 Cod penal).

După epuizarea tuturor căilor de atac interne, asigurăm asistență juridică și reprezentarea persoanelor împotriva statului Român în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Oferim asistență juridică în procesul penal atât pentru suspect sau inculpat cât și pentru persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente și asigurăm realizarea unei strategii în dosarul penal în interesul clientului adaptată la situația concretă a acestuia raportându-ne la probele din dosarul cauzei.

Știm că o condamnare vă poate afecta negativ viața personală și profesională în mai multe moduri.

Dacă ați fost acuzat de o infracțiune, indiferent dacă sunteți vinovat sau nevinovat, veți avea nevoie de un avocat calificat în domeniul dreptului penal pentru a vă apăra drepturile și a lupta împotriva acuzațiilor.

DE CE SĂ NE ALEGEȚI?

Deoarece reputația și libertatea dumneavoastră sunt în joc, gestionăm toate cazurile cu atenție și agresivitate.

Iată 5 motive pentru care ar trebui să ne alegeți:

NE OCUPĂM EXCLUSIV DE CAUZE DE NATURĂ PENALĂ

Apărarea in cauze de natură penală este un domeniu de drept foarte specializat, care necesită cunoaștere aprofundată a legilor care sunt în continuă schimbare și experiența de a folosi aceste legi în beneficiul clienților.

AVEM EXPERIENȚA NECESARĂ

De-a lungul anilor în care am practicat dreptul penal și am interacționat cu clienții noștri, am construit o bază solidă de cunoștințe juridice și abilități în fața organelor judiciare, care pot fi obținute doar din anii de muncă în acest mediu. Dacă sunteți acuzat de savarsirea unei infracțiuni, aveți nevoie de un avocat penalist cu experiență pentru a vă proteja viitorul.

ȘTIM CUM SĂ CONSTRUIM O APĂRARE SOLIDĂ ȘI EFICENTĂ

Cele două secrete pentru apărarea cu succes a unui client împotriva acuzațiilor penale sunt o combinație complexă de studiu și practică.

Prin experiența acumulată în peste 25 de ani de practică, asigurăm realizarea unei strategii în dosarul penal în interesul clientului, adaptată la situația concretă a acestuia, raportându-ne la probele din dosarul cauzei, urmănd să îi prezentăm toate variantele legale existente, rezultatele preconizate, precum și indicații privind cea mai bună cale legală de urmat.

SUNTEM AICI PENTRU A LUPTA PENTRU DVS

Vă oferim întotdeuna o consiliere adecvată, știind totodată să acționăm operativ pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră să fie protejate.

Considerăm că fiecare client are nevoie de un avocat, cineva în care clientul poate crede si în care să aibă încredere ca o să îi fie alături la fiecare pas in procesul penal, de la început până la sfârșit.

NOUĂ CHIAR NE PASĂ DE PROBLEMELE DVS

Știm că treceți printr-o perioadă dificilă din viață și nu trebuie să o faceți singur. Împreuna vom forma o echipă cu un singur obiectiv: să obținem o soluție favorabilă pentru dvs!

Contactează-ne acum la 0724 511 669 pentru o evaluare și pentru a vă explica diferența pe care o poate face un avocat penalist cu privire la rezultatele cazului dvs!

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published