ICCJ. Dezlegare chestiune de drept. Martorul asimilat nu poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă

În ședința din 17 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia nr.10 în dosarul nr.377/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.17643/4/2017 (3018/2018), prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi?”

Înalta Curte a stabilit că

Participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art.273 din Codul penal.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) din Codul de procedură penală.

Aceasta a fost și opinia instanței de fond (Judecătoria Sectorului 4) în dosarul în care s-a dispus sesizarea ÎCCJ, instanță care a apreciat că ”nu se poate pune semnul egalității între martorii în sensul strict al noțiunii, care sunt persoane care nu au participat în vreun fel la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală ci doar au cunoștințe despre aceasta, și martorii asimilați, pentru care legea nu instituie o calitate procesuală specifică, dar care au o strânsă legătură cu fapta prevăzută de legea penală cercetată/judecată, participând la comiterea acesteia și fiind condamnați, achitați etc. definitiv anterior. Această inegalitate derivă, printre altele, din consecințele juridice ce pot lua naștere ca urmare a îndeplinirii obligației lor de a spune adevărul în calitate de martori, evident mai grave în cazul celei de-a doua categorii.”

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published