CCR. Prevederi din Codul de procedură fiscală, neconstituționale. PV întocmite de personalul desemnat din cadrul ANAF dupa începerea UP intr-o ancheta, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a procurorilor, nu pot constitui mijloace de proba

Marți, 29 ianuarie 2019, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.233^1 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art.350 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale.

De asemenea, Curtea Constituțională

  • a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art.233^1 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 cu referire la alin.(2) și (3) din același articol este neconstituțională;
  • a admis excepția de neconstituționalitate și constată că sintagma „care constituie mijloace de probă” din cuprinsul art.350 alin.(3) din Legea nr.207/2015 cu referire la alin.(1) din același articol este neconstituțională.

Dispozițiile din Codul de procedură fiscală declarate neconstituționale au următorul cuprins:

Art. 350 Colaborarea cu organele de urmărire penală

(1) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situații de fapt și este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul A.N.A.F. efectuează controale fiscale.

(3) Rezultatul controalelor prevăzute la alin. (1) și (2) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală în sensul prezentului cod.

Prevederi similare în OG nr.92/2003:

Art. 233^1 Colaborarea cu organele de urmărire penală

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) organele de urmărire penală solicită de îndată organelor cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale conform obiectivelor stabilite.

(3) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situaţii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală efectuează verificări fiscale.

(5) Rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2)—(4) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanţă fiscală în înţelesul art. 110.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published