CCR. Neconstituționalitate a dispozițiilor vizând subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor în interpretarea dată de ÎCCJ

Marți, 19 iunie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii (pct.2 din dispozitiv), și a constatat că acestea sunt neconstituționale.

Dispozițiile art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 au următorul conținut: „Constituie infracțiunea de spălare a banilor şi se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracţiuni.”

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a constatat că dispoziţiile art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, încalcă cerințele de claritate, precizie și previzibilitate, ce rezultă din principiul statului de drept, impuse de prevederile constituționale ale art.1 alin.(5), dar și principiul legalității incriminării și a pedepsei prevăzut la art.23 alin.(12) din Constituție.

Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a reținut, de principiu, că subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile dobândite, deținute sau folosite nu poate fi și subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor, reglementate la art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002.

Sursa

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published